Föllinge-Laxsjö

Mötet ägde rum på Aulan vid skolan i Föllinge 24 oktober klockan 19.00-21.00. Kunde du inte delta på plats så har du möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt här.

På mötet I Föllinge den 24 oktober deltog följande tjänstemän: Jonas Törngren, kommundirektör (moderator), Peter Svensson, kommunikatör.

Från politiken deltog följande personer: Jannike Hillding, M, Andreas Karlsson, C, Frida Skoog, M, Mona Puttik, V, Sture Hernerud, S, Leif Jonsson, S, Peter Grundström, S, Niclas Höglund JVK, Yvonne Roswall, S, Monika Dahlén, S, Bengt Olofsson, M, Jan Runsten, MP, Ingrid Zakrisson, C, Tommy Lennartsson, C

Detta hände på mötet i Föllinge

Detta hände på mötet i Föllinge

Kommundirektör Jonas Törngren hälsa ett femtiotal deltagare i dialogen välkomna och inledde med en presentation av tillväxt­strategin.

Efter presentationen fördes en diskussion om Apoteket. Jonas berättade att kommun­styrelsen har skickat en skrivelse till Apoteket AB där man kräver ett beslut att ta tillbaka nedläggningen av Apoteket i Föllinge.

Sedan var det dags för en enkel SWOT-övning. Deltagarna fick skriva ned styrkor och möjligheter samt svagheter och ut­maningar på lappar för att sedan klistra upp på en tavla. Jonas läste upp ett utdrag av postade lappar och diskussion följde.

Diskussion om förväntningarna på kommunen och räddningstjänstens dilemma följde.

ladda ner sammanställningen av grupparbetet Pdf, 129.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Styrkor/­möjlig­heter, exempel

Styrkor/­möjlig­heter, exempel:

 • Bra sammanhållning och trygghet
 • Föreningslivet
 • Starka byalag

Deltagarnas åsikter:

 • Vi är beroende av varandra. Vi hjälps åt. Tyvärr har vi sett att vissa byalag har gett upp. I Gravbränna har vi ett jättebra samarbete.
 • Vi har bra samlingslokaler, här har vi fått bra hjälp av kommunen.
 • Vi håller ihop. Jag är in­flyttad och där jag kommer ifrån fanns ingen samman­hållning. Men här kämpar alla som kan tillsammans. Vi kunde få hjälp av kommunen med en annons­kampanj för byarnas potential.
 • Det finnes en enorm potential för fiske här uppe. Söderut skriker folk efter att få komma hit och fiska gädda. Den sortens fiske­turism stör inte oss som bor här då vi fiskar efter ädelfisk
 • Vi får hit många turisket, de kan såklart bli fler. Problemet, om man tittar i Föllinge, är att det finns ingenstans att bo.

Jonas repliker

 • Utveckla gärna hur samman­hållningen och föreningslivet lever här. Det skulle ge kommunen svar på hur den kan hjälpa till på bästa sätt.
 • Hur ser ni på naturvärdena? Hur upplever ni turism­sektorns utveckling? Hur upplever ni turisterna, är det okej att man kommer hit? Vi har anställt en turism­samordnare.

Svag­heter/­ut­maningar, exempel

Svag­heter/­ut­maningar, exempel:

 • Neddragningar
 • Smygande neddragnings­känsla
 • Nya småföretagare möts av byråkrati och regelverk
 • Mer plats för ungdomar

Deltagarnas åsikter

 • Det står tomma lokaler vid äldreboendet. Företag som inte har samma inriktning som fastigheterna var ämnade till kan inte flytta in. Locka hit folk som jobbar digitalt men som gillar jakt, fiske och natur.
 • Saknar rådgivning vid och innan företagsuppstart. Hjälpa folk att sparka igång verk­samheter. Experter på EU-bidrag. Det finns väldigt mycket pengar inom EU som med rätt kompetens kan komma hit och göra nytta.

Jonas kommentarer

 • Utveckla gärna svårig­heterna gällande byråkratin. Här framför er står ju chefs­byråkraten :-)

Politikernas åsikter

 • Jan Runsten. Jag är bonde från Alsen. Förut fanns det en jordbruksrådgivare i alla kommuner dit vi kunde vända oss. En bra tanke med fler rådgivare som vi ska ta med oss.

Vilka förväntningar finns på kommunen?

Vilka förväntningar finns på kommunen?

 • Deltagare: Servicekontoret här i Föllinge ska vara öppet. Det är viktigt. Tjänste­männen kan väl åka hit och sitta här en dag i månaden för att få lite rotation. Lägg fler möten här. Varför ska alla åka till Krokom på möten?
 • Vi kämpar med näbbar och klor för att politiken ska ha sina möten här. Inte bara i Trångs­viken och Krokom.

  — Jannike: Det är full­mäktige som behöver hålla till i Trångsviken, bland annat för att infrastruktur till radion redan finns. Barn- och ungdomsnämnden var nyligen i Storå­bränna och försöker variera orter för sina möten
 • Skola, barnomsorg och äldre­vård. Tandvård och sjukvård. Vi har inte läkare alla dagar i veckan. När sonen brutit handleden fick vi svaret att vi skulle åka till Krokom. Ska du till en läkare så får du vänta länge innan du får tid.
 • Föräldrar med barn i skolan får kämpa med tiderna till tandläkaren, då de måste till Krokom. Jag vet dock inte vad kommunen kan göra åt det.

  — Jonas: Vi jobbar till­sammans med Regionen om ”Den nära vården”. Nu vill man att vi ska jobba på ett helt annat sätt. Problemet har varit att vi har fastnat i de eko­nomiska parametrarna. Nu ska man titta på vad man egentligen ska göra.

  — Andreas: Jonas har rätt. Utredningar möts nu med syftet att man ska få hjälp oav­sett. Kom gärna till KPR-möte på Hällebo!

Jonas: Skolan är viktig. Ni har en bra skola här. Det finns mindre skolor i området som är rädda för nedläggningar. Samtidigt har vi en enorm brist på lärare. Det kommer att fattas 80 000 lärare inom 10 år. Varför ska man bli lärare i Föllinge? Vad kan ni komplettera i den offentliga sektorn?

 • Deltagare: Seniorboende för de som inte kan bo kvar i sitt hus eller gård. Då blir gården ledig för inflytt av yngre familjer. Solbacka har en för brant backe för ett Senior­boende där man i stort sett ska kunna klara sig själv.
 • Deltagare: Det är för byråkratiskt att komma in på särskilt boende.

  — Andreas: Vi måste reda ut begreppen. Vi vill skapa trygghetsboende som vanliga lägenheter med mer möjligheter för samkväm och hjälp. Särskilt boende behöver ett biståndsbeslut. Så ska det inte behöva vara för ett trygghetsboende.

  — Deltagare: Måste man då flytta när man behöver mer hjälp?

  — Andreas: Du ska kunna bo kvar längre än som det är nu.

Diskussion om räddningstjänsten

Diskussion om räddningstjänsten

Representant från Räddnings­tjänsten i Föllinge fick komma till tals och berätta om sin svåra situation. Stationen i Föllinge har en nedåtgående trend. Man är nere på ett befäl och tre brandmän, fördelat på 7 medarbetare. 12 är minimiantalet.

 • Räddningstjänsten: Vi jobbar mer än vad som är lämpligt. Jag har jour 23-24 dygn i månaden. Jag vädjar till er och till kommunen så vi får fler brandmän. Fun­dera gärna på hur vi till­sammans kan lösa detta. Jag hoppas att stationen kommer tillbaka till sin ur­sprungskraft. Av oss sju så bor fyra i Föllinge. Vi ska kunna vara på stationen inom fem minuter. Tre bor utanför Föllinge och kan inte klara den tidsintervallen.

  — Jonas: Vad går att göra? Det är en otroligt viktig samhällsfunktion. I och med att kommunen har gått med i ett gemensamt räddnings­förbund för länet så har vi ansvar. Vi tar det till oss och hjälper till med rekryterings­kampanjer i våra kanaler, Vårt Krokom, hemsida och sociala medier.

  — Deltagare: Tala om vad som krävs på ett tydligt sätt så att folk vågar söka.

  — Deltagare: Kommunen kan också hjälpa dessa killar genom att se till att byarna är förberedda, att det finns hjärtstartare och brand­poster. Helt enkelt se till att förut­sättningarna finns.

  — Deltagare: Bara för några år sedan la ni ner brand­värnen i byarna. Nu ska det spridas ut igen. Vi ville vara kvar i Skärvången men det fick vi inte.

  — Deltagare: Se till att jobb kommer hit så kommer folk och med folk kommer brandmän!

  — Jonas: Hur skapar vi jobben?

  — Deltagare: I den digitala världen kan man smälla upp en dator på en fjälltopp och jobba.

  — Jonas: Jo, om man nu vill ha ett sånt jobb. Bredband är också en fråga. Prata gärna samman er i byarna och ställ krav på IP-Only.

  — Deltagare: Vi i Ottsjön och Laxviken startade en ekonomisk förening och såg till att vi fick fiber 2013. Vi gjorde mycket jobb med att få med bybor men fick stor hjälp av kommunen med bland annat förunder­sökning.

Jonas Törngren avslutade med att tacka för ett bra och givande möte. Han bad alla köra försiktigt hem så att man slapp aktivera räddnings­tjänsten.

Hur når vi målet?

Utmaningen är att tillsammans se till att vår kommun fortsätter att vara den livfulla och expan­siva kommun vi vant oss vid och som med säkra steg taktar mot minst 16 000 invånare år 2035. Att hantera investeringar i skolor, äldreboende, fritidsan­lägg­ningar, vatten- och avlopp mm. Att få kvaliteten i våra tjänster vara precis så bra som vi vill och att hitta rätt kompetens.

#jagärkrokom

Fiskare i Laxsjö

Tid och plats

Tid: 24 oktober 2019 klockan 19.00-21.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Aulan vid skolan i Föllinge

Typ av aktivitet: Dialogmöte, Digital dialog

Meny