Fax­gärdets för­skola, Nälden

Faxgärdets förskola ligger centralt i Nälden, cirka 15 kilometer väster om kommunens centralort Krokom.

Faxgärdet har ett eget kök och husets kock serverar frukost och lunch. Förskolan angränsar till skolan men har en egen parkering.

Förskolan består av fem avdelningar:

  • Trollsländan
  • Nyckelpigan
  • Myran
  • Humlan
  • Fjärilen

Avdelningarna arbetar nära tillsammans och delar upp barnen i mindre grupper för att ibland arbeta med teman och ibland arbeta utifrån åldersindelning.

Från Faxgärdet är det nära till skogen och naturen. Precis bredvid förskolan finns skidspår och sporthall som förskolan använder. Det är även promenadavstånd till både bibliotek och ishall som även dessa används av förskolan.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Hammarvägen 9, 835 40 Nälden.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny