Änge för­skola, Änge Offer­dal

Förskolan ligger centralt i Änge cirka 35 kilometer från kommunens centralort Krokom.

Förskolan består av tre avdelningar, Månen, Naestie och Solen, som arbetar nära tillsammans och delar upp barnen i mindre grupper för att ibland arbeta med teman och ibland arbeta utifrån åldersindelning.

Vid den samiska avdelningen är målsättningen att erbjuda samiska barn förskoleundervisning helt på samiska för att de ska kunna utveckla sitt språk och fördjupa sin delaktighet i den samiska kulturen.

Förskolan ligger i ett lugnt och fint område där vi har tillgång till skog och natur. Några hundra meter från förskolan ligger Änge skola.

Utifrån förskolans läroplan ska undervisningen under året innehålla alla delar i läroplanen så som socialt samspel, språk, matematik, naturvetenskap, skapande aktiviteter samt rörelse och motorik.

Förskolans adress är Minkvägen 10, 835 98 Offerdal.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny