Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Stora planer för kommunen

Simon Östberg, stadsarkitekt, brinner för planering och utveckling för Krokoms kommun.

Han är stadsarkitekten som, tillsammans med sina kollegor, just nu jobbar intensivt med utvecklingen av Krokoms kommun. Det handlar om bostäder, lokaler och service i såväl huvudorten som ute i byarna.

Krokom är hett och eftertraktat men är samtidigt en stor kommun till ytan.
– 193 byar, det är vi det. Därför är det lika viktigt att möta behoven i de mindre byarna som i stadsnära Ås, säger Simon Östberg.

De senaste 10–15 åren har Krokom haft ett stadigt behov av bland annat bostäder. Krokom är ett hett tillväxtområde och det är bostadsbrist just nu. Simon, som är stadsarkitekt i Krokom, leder tillsammans med planarkitekterna, bland annat bostadsförsörjningsprogrammet som innebär att peka ut platser och mark som kan bebyggas. Det gör att människor som vill bo i Krokom kan ges den möjligheten, antingen genom att bygga själv som privatperson, eller att entreprenörer bygger flerbostadshus eller småhus där det är lämpligt.

Just nu är det två stora planer som dominerar. Den ena, planprogram för Krokom centrum, är nu ute på samråd där alla som vill kan lämna synpunkter. En utställning finns att se på i kommunhuset, och där kan även synpunkter lämnas. Planerna går även att kolla in på hemsidan.
– Krokom centrum 2035 är en vision och viljeinriktning kring hur och vad som kan utvecklas för att möta bostadsbehov, näringslivets önskemål, grönytor och en trygg utemiljö, säger Simon Östberg.
– Vi ser gärna att så många synpunkter som möjligt kommer in till oss, för delaktigheten är viktig. De som bor, eller vill bo och verka här, ska veta att de kan vara med och påverka sin egen orts utveckling, säger Simon Östberg.

Ett annat projekt handlar om var det finns byggbar mark. Ås är för många det självklara området med sitt stadsnära läge. Där pågår ett omfattande VA-projekt och det finns flera planer för hur en bebyggelse ska kunna växa fram. Men Ås har också en miljö där planeringen kräver hänsyn på flera plan. Ås har planerats sedan 1960-talet och har förändrats mycket sedan dess. Den attraktionskraft som gör Ås till en fantastisk plats att bo och leva på är också det viktigaste värdet, men vad det är varierar mellan olika personer.
– Dock är de gemensamma nämnarna tydliga. Närheten till staden, utblickarna och möjligheten att bo lantligt i en levande jordbruksbygd är starka skäl till varför man väljer att bo i Ås, säger Simon Östberg.

Krokom är en vidsträckt kommun, där många vill bo nära natur och friluftsliv, lantligt och med ett skönare, kanske grönare, tempo. Byggbar mark finns redan nu i flera av Krokoms 193 byar, till exempel Nälden, Ytterån, Alsen, Trångsviken, Änge, Krokom och Tulleråsen.
– Vi vill såklart möjliggöra för permanentboende, vi är ju kommunen med 193 byar, och det finns intresse att bygga. Det vill vi såklart fånga upp, avslutar Simon Östberg.

Håkan Lundqvist

På gång i Krokoms kommun

Antagna planer Q1-Q2 2022

 • Älvgläntan (Ås)
 • Blomsterhagen (Ås)
 • Karl-Anton E2 (Ås)

Planer på gång

 • Smedsåsen1:26 (Nälden)
 • Fanbyn 1:45 (Dvärsätt, golfbanan)
 • Hissmon 1:231 (Kvarna, Krokom)
 • Hissmoböle 2:84 ("Forsbergs", Krokom)
 • Hissmon 1:47 ("DC", Krokom)
 • Kälen 5:5 (Hanaberget, Krokom)
 • Faxnälden 4:97 (Faxängen, Nälden)
 • Valsjön 1:204 (Valsjöbyn)
 • Ytterån
 • Krokom Centrum (planprogram)
 • Sjövillan (Ås)
 • Hissmoböle 2:59 mfl (förskolan)
 • Hissmon 3:1 mfl (Genvägen 1)

Meny