Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Mer byggbar mark på gång i Krokom

Blank street sign pointing to different direction - concept can be used for business direction, Human Relation and Management or concept.

I Krokoms kommun är det på väg att frigöras ännu mer byggbar mark för bostäder, handel och industri. Mycket av den byggbara mark det handlar om ligger i Ås. Vilket är naturligt, då det handlar om ett attraktivt område dit många vill flytta.

Det handlar om bostäder där planerna pekar på både villor och hyresbostäder.
– Som vi har diskuterat och de processer vi jobbar med ser vi ca 400-450 bostäder i Ås dom kommande 10 åren.
– Vi ska komma ihåg att Ås som bygd har höga bevarande- och attraktionsvärden och kommunen tar stor hänsyn till jordbruket och landskapsbilden i prövning av ny bebyggelse, Säger Simon Östberg, Stadsarkitekt.

Ås sedan 60-talet

Ås har planerats sedan 60-talet och förändrats mycket sedan dess, den attraktionskraft som gör Ås till en fantastisk plats att bo och leva på är också det viktigaste värdet, för det varierar väldigt vad Ås i dag är för Ås-borna.
- Dock är de gemensamma nämnarna tydliga med närheten till staden, utblickarna och möjligheten att bo lantligt i en levande jordbruksbygd. Det är starka skäl till varför man väljer att bo i Ås, Säger Simon Östberg.

Vill du flytta hit?

Mitt i Sverige, mellan stad och fjäll, finns en plats där det spritter av liv. Det är brokigt, okonstlat och lite tvärt emot. Hit flyttar människor. Här växer företag. Idéer frodas och själva livet får ta plats.

I Krokoms kommun finns 193 byar som tillsammans med den ständigt när­varan­de naturen sätter sin prägel på området. I byn möter du stolthet, drivkraft och hjälpsamhet. Varenda en är viktig och alla är välkomna. Här finns plats att växa.

Läs mer i vår portal Flytta hit

Här hittar du våra lediga småhustomter

Byggbar mark finns i byarna

Krokoms kommun är vidsträckt och när det gäller byggbar mark hittar vi det på andra attraktiva platser. Det är platser med byggbar mark där möjlighet att bygga redan finns.

Nämnas kan Nälden, Ytterån, Alsen, Trångsviken, Änge, Krokom och Tulleråsen.
– Vi vill såklart möjliggöra för permanent boende, vi är ju kommunen med 193 byar, och det finns intresse att bygga, det vill vi såklart fånga upp, säger Simon Östberg, stadsarkitekt.

För mer information:
Simon Östberg, Stadsarkitekt.

Telefon: 0640 164 20

Meny