Skola och förskola i Hotagsbygden 26 oktober

Barn som leker ute

Skola och förskola bidrar i högsta grad till en levande Hotagsbygd. För att kunna fatta ett bra beslut om var verksamheterna ska ligga behöver vi få hjälp av dig som är direkt berörd och bjuder därför in till medborgardialog.

Ikon för informationsmöte

Vi kommer bjuda in till två möten och det här är det första. Politiker och tjänstemän informerar om de olika lösningar som vi ser. Vår ambition är förstås att vi ska landa i den lösning som både bidrar till en väl fungerande pedagogisk verksamhet och en positiv utveckling i hela området.

Tre alternativ

Det finns tre alternativa lösningar, här kan du läsa mer om dessa:

A: Ny skola och förskola etableras centralt i Hotagenområdet Word, 23.2 kB, öppnas i nytt fönster.

B: Förskola och skola samlas i Valsjöbyn Word, 42 kB, öppnas i nytt fönster.

C: Nuvarande struktur behålls Word, 43.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Viktiga frågeställningar att få svar på inför ett beslut är till exempel:

  • Vilka konsekvenser innebär placeringen av verksamheterna för barnet?
  • Hur påverkas familjerna av de olika alternativen?
  • Vilket beslut är bäst ur den pedagogiska verksamhetens perspektiv?
  • Vilka konsekvenser får ett beslut för företagandet i bygden?

Inspelning från mötet (dålig ljudkvalitet bitvis)

Information – steg ett i dialogtrappan

Informationsmötet är det första steget av fem i dialogtrappan. Du får information om en specifik fråga och möjlighet att tycka till. Förslag kan justeras utifrån synpunkter som kommer in. De övriga stegen är konsultation, dialog, inflytande och medbestämmande.

Läs mer om dialogtrappans fem steg

Tid och plats

Tid: 26 oktober 2021 klockan 18.30-20.30  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: OBS! Ny möteslokal: Varglyan i Valsjöbyn samt digitalt

Typ av aktivitet: Information

Meny