Skola och förskola i Hotagsbygden 11 november

Barn som leker ute

Skola och förskola bidrar i högsta grad till en levande Hotagsbygd. För att kunna fatta ett bra beslut om var verksamheterna ska ligga behöver vi få hjälp av dig som är direkt berörd och bjuder därför in till medborgardialog.

Ikon för konsultationsmöte

Det här mötet är det andra av två där vi diskuterar skola och förskola i Ho­tags­­bygden. På det första mötet, den 26 oktober, informerade politiker och tjänstemän om de olika lösningar som vi ser.

På det här mötet får du som bor i bygden och är berörd av skolans och förskolans placering möjlighet att beskriva vilka konsekvenser de olika förslagen har. Det kan handla om barnets och familjens perspektiv eller hur de olika förslagen påverkar företagandet i bygden.

Inspelning av mötet den 11 november

Steg två dialogtrappan

Konsultationsmötet är det andra steget av fem i dialogtrappan. Du får möjlighet att berätta vilket alternativ du tycker är mest lämpligt och varför, i en viss fråga. Två eller flera alternativ ligger till grund för diskussionen. Argument kan påverka vilket alternativ som politiker fattar beslut om.

Dialogtrappans fem steg är information, konsultation, dialog, inflytande och medbestämmande.

Läs mer om dialogtrappans fem steg

Tid och plats

Tid: 11 november 2021 klockan 18.30-21.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Åkersjöns Fjällhotell

Typ av aktivitet: Konsultation

Meny