Fokusgrupp Integration

Glad kvinna

Är du utlandsfödd och bosatt i Krokoms kommun? Då är vi nyfikna på varför du har valt att bo just här. Delta gärna i fokusgruppen Integration och hjälp oss att lägga grunden för hur vi ska locka fler till vår kommun.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun. För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är inflyttare, unga (14-25 år), företagare och utlandsfödda. Vi kommer även att ha fem fokusgrupper i olika delar av kommunen och dessa är Alsen-Näskott, Aspås-Rödön-Ås, Föllinge-Laxsjö, Hotagen och Offerdal.

Utöver fokusgrupperna kommer vi att bjuda in till öppna möten där vi hoppas att så många som möjligt deltar.

Hör av dig till oss om du har frågor om det här arbetet.

Tid och plats

Tid: 25 augusti 2020 klockan 18.30-21.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Zoom-möte

Typ av aktivitet: Digital dialog

Meny