Fokusgrupp Inflyttare

Barn i flyttlåda

Har du nyligen flyttat till Krokoms kommun? Vi vill lära oss mer om hur vi kan bli bättre på att ta emot nyinflyttade och här kan du hjälpa oss. Delta gärna i fokusgruppen Inflyttare och bidra till att göra det ännu enklare att flytta hit.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun. För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är inflyttare, unga (14-25 år), företagare och utlandsfödda. Vi kommer även att ha fem fokusgrupper i olika delar av kommunen och dessa är Alsen-Näskott, Aspås-Rödön-Ås, Föllinge-Laxsjö, Hotagen och Offerdal.

Utöver fokusgrupperna kommer vi att bjuda in till öppna möten där vi hoppas att så många som möjligt deltar.

Hör av dig till oss om du har frågor om det här arbetet.

Tid och plats

Tid: 2 september 2020 klockan 17.30-20.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Zoom-möte

Typ av aktivitet: Digital dialog

Meny