Bygdegrupp Offerdal

Två personer i solnedgången

Varför har du valt att bosätta dig just i Offerdal? Var med i fokusgruppen för Offerdal med omnejd och hjälp oss att identifiera vad som är det bästa med den plats som du har valt att bo på.

Nu inleder vi arbetet med att hitta guldkornen i kommunens olika delar med målet att bygga en tydlig och enhetlig bild av Krokoms kommun. För att kunna borra lite djupare och för att nå fler målgrupper har vi identifierat ett antal olika fokusgrupper. Dessa är inflyttare, unga (14-25 år), företagare och utlandsfödda. Vi kommer även att ha fem fokusgrupper i olika delar av kommunen och dessa är Trångsviken (Alsen-Näskott), Krokom (Aspås-Rödön-Ås), Föllinge (Föllinge-Laxsjö), Hotagen och Offerdal.

Utöver fokusgrupperna kommer vi att bjuda in till öppna möten där vi hoppas att så många som möjligt deltar.

Hör av dig till oss om du har frågor om det här arbetet.


Tid och plats

Tid: 23 september 2020 klockan 18.30-21.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Tulleråsen

Typ av aktivitet: Referensgruppsmöte

Meny