Translate site

Startsida Krokoms kommun

Lediga jobb i Krokoms kommun

Under de närmaste åren kommer kommunen, på grund av generationsväxling, att rekrytera i större omfattning än tidigare.

De största yrkesgrupperna i kommunen arbetar inom barnomsorg, skola samt vård och omsorg om äldre och handikappade.

Krokoms bemannningspool

Att arbeta via Krokoms Bemanningspool innebär att ersätta ordinarie personal inom äldreomsorg, stöd och service, ensamkommande, förskola, fritids eller kök vid korttidsfrånvaro. Arbetet kan avse dag, kväll, natt, helg samt journatt.

Om du är intresserad av att arbeta inom förskola, fritidshem eller kök beställ belastningsregister för skola eller barnomsorg på polisens hemsida.

Vid intresseanmälan att arbeta med ensamkommande beställ belastningsregister för HVB-hem på polisens hemsida.

När vi söker tillsvidareanställda poolare läggs annons ut i listan nedanför.

Är du intresserad av att arbeta som timvikarie kan du lämna in en intresseanmälan och ditt CV, läs mer här

Rekrytering via rekryteringsfirma

Vid vissa rekryteringar anlitar kommunen hjälp av rekryteringsfirma. Ansökningar ska då skickas till firman i stället för till kommunen.

Lediga jobb vid kommunen visar både tillsvidareanställningar och längre tidsbegränsade anställningar som kommunen rekryterar till.

Uppdaterad 2017-03-15 av Thory Andersson
Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »