Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nu tar vi sikte på Krokoms centrum

Flygbild över Krokom

Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett helhets­grepp om utvecklingen i Krokoms centrum.

I kommunens bostads​försörjnings​program finns mål att Krokom ska växa och vi behöver bygga cirka 500 bostäder fram till år 2030.

Planprogrammet föreslår ytor för nya bostäder för att uppfylla detta mål och mycket mer. Sammantaget kan 300-­400 nya bostäder skapas inom detta begränsade område.

Huvudsyftet är att utreda områdets förut​sättningar för att skapa både en socialt och ekologiskt hållbar bebyggelse och miljö. Programmet siktar på det övergripande målet att Krokoms centrum ska vara en trygg, funktionell, hållbar och livlig mötesplats i kommunen.

Se mer om planprogrammet 2035 här.


För mer information:
Simon Östberg, stadsarkitekt
Telefon: 0640 164 20

Meny