Förmåner

Bild på en glad kvinna som lyfter upp armarna mot ett färgglatt tak.

Som medarbetare i Krokoms kommun har du ett antal förmåner. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder.

Arbetstider

Arbetstider

Inom våra verksamheter finns flera olika flexibla arbetstidsmodeller. Det innebär att du själv kan påverka hur din arbetstid förläggs med hänsyn till verksamhetens behov och krav.

För närvarande har vi dessa arbetstidsmodeller:

  • Tvättstugeschema med årstimbank
  • Årsarbetstid
  • Flextid

Heltid som norm

I Krokom har vi heltid som norm, deltid är en möjlighet. För en del medarbetare är det attraktivt med möjlighet att jobba deltid. Därför erbjuder kommunen medarbetare möjlighet att önska syssel­sättnings­grad.

Hälsa och friskvård

Hälsa och friskvård

Vårt arbete med hälsa har som mål att öka välbefinnande, hälsa och trivsel hos dig som anställd. Som medarbetare i Krokoms kommun har du möjlighet att ha friskvård på arbetstid. Friskvårdstiden omfattar cirka en timme per vecka och kan med fördel delas upp på flera tillfällen under arbets­veckan. I kommunen finns hälsoombud som kan inspirera och ge stöd till friskvårdsarbete.

Träningskort

Som ett ytterligare led i satsningen på friskvård erbjuder kommunen dig att köpa träningskort på Gym24:s an­läggningar i Krokom eller Östersund till rabatterat pris.

Motionskampanj

Varje år bjuder vi in till en motions­kampanj. Välj de motionsformer du tycker är roliga och notera på aktivitets­kortet de dagar du sammanlagt motionerat minst 30 minuter. Varje inlämnat aktivitetskort belönas med en liten gåva och du deltar i utlottningen av tre presentkort á 500 kronor.

Trivselkommité

Vår Trivselkommité anordnar aktiviteter på fritiden till reducerat pris. Exempel på aktiviteter är löp­tävlingarna Vårruset och Blodom­loppet, skidteknikkurs samt rabatterade teaterbiljetter.

Utvecklingsmöjligheter

Utvecklingsmöjligheter

Minst en gång per år har du och din chef medarbetarsamtal där ni diskuterar ditt uppdrag och mål för kommande verksamhetsår och följer upp föregående år. I samtalet diskuterar ni bland annat din vidareutveckling och tar fram en individuell utvecklingsplan.

Lön

Lön

Hos oss är lönen individuell och differentierad för att stimulera till goda arbetsresultat. I det årliga lönesamtalet har du och din chef samtal kring mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.

Semester

Semester

Om du har månadslön har du semester redan första året. Semester­lagen ger rätt till 25 semesterdagar per år. När du fyller 40 år har du rätt till 31 semesterdagar och när fyller 50 år har du rätt till 32 semesterdagar. Om du är tillsvidareanställd har du också möjlighet att byta din semesterdags­ersättning mot 5-6 extra semester­dagar.

Försäkringar

Försäkringar

Som en trygghet för dig som anställda omfattas du av försäkringar som ger ett tillägg vid sjukdom, ersättning vid arbetsskada och vid dödsfall.

Föräldraledighet

Föräldraledighet

Du får ett tillägg till föräldraför­säkringen när du är föräldraledig om du varit anställd minst 365 kalender­dagar. Tillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet och det kan du få upp till 180 kalenderdagar när du är föräldraledig med föräldrapenning på sjukpenningnivå.

Pension

Pension

Krokoms kommun betalar varje månad in pengar till din tjänste­pension. Du kan själv bestämma hur dessa pengar ska placeras och vi erbjuder pensionsrådgivning via KPA:s Pensionshjälpen. Vi avsätter mot­svarande 4,5 procent av din årslön till en pensionsavgift.

Löneväxla till pension

Löneväxla till pension

Hos oss har du möjligheten att löneväxla till pension. Det innebär att du kan avstå en del av din lön och istället få den insatt i en tjänste­pensionsförsäkring.

Löneväxling till pension är ett slags pensionssparande. Du avstår en del av bruttolönen och arbetsgivaren sätter istället in pengarna i en tjänste­pensionsförsäkring. Växlingen sker genom att ett fast belopp dras av på bruttolönen varje månad.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny