Planprogram för centrala Ås

Syftet med planprogrammet är att sätta en vision för hur centrala Ås kan komma att se ut i framtiden samt att ge området ett helhetsperspektiv.

Planprogrammet syftar till att undersöka vilka behov som kan komma att uppstå i framtiden samt undersöka hur dessa kan tillgodoses. Möjligheter för att utöka Jämtkrafthallen och skolverksamhet ska även undersökas. Planprogrammet ska även belysa trygghetsfrågor samt att se över möjligheterna för kommersiell service inom området.

Tyck till om Centrala Ås

Nu bjuder vi in till samtal för att i ett tidigt skede höra hur människor rör sig och nyttjar området samt vilka behov som finns och kan uppstå i framtiden. Vid två tillfällen finns tjänstemän från plan- och trafikavdelningen som arbetar med planprogrammets utformning på plats på biblioteket. Vi vill veta vad ni tycker är viktigt för centrala Ås Alla är välkomna, oavsett om du vill prata med oss eller bara se vad som är på gång. Det finns inga hålltider, det är drop-in där man har möjlighet att prata med oss under de tider vi finns på plats.

När: drop in tisdag 9/4 klockan 16–19 och torsdag 11/4 klockan 14–17.

Var: Ås bibliotek

Hur: Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma förbi. Välkomna!

Har du ej möjlighet att närvara kan du skicka in dina inspel

Mail: saby@krokom.se

Post: Krokoms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
835 80 Krokom

Planprogrammets status

Bearbetning inför samråd

Meny