Valsjön 1:204, Valsjöbyn

Syftet med planen är att skapa möjlighet för permanentboende samt fritidshusboende i glesbygd. Delar av planområdet avses användas till olika servicefunktioner såsom restaurang, aktivitetscenter, konferensanläggning, handel eller liknande. Även möjlighet till lägenheter/hotellrum. Syftet är också att säkerställa tillgänglighet till natur- och rekreationsområdet längs stränderna runt hela planområdet.

Detaljplaneområde Valsjön 1:204

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Meny