Västersem 2:15, Ås

Syftet med planen är att skapa ett bostadsområde med blandad bebyggelse i form av enbostadshus och radhus. Området ska präglas och utformas som lantliga gårdsmiljöer som knyter an mot Åsbygdens kulturmiljö.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd


Meny