del av Rösta 2:6, Ås

Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse.

Meny