del av Hissmoböle 2:101 m.fl., Krokom (Stubben)

Planen har initierats av att kommunen vill sälja ”Stubben” med tillhörande tomt. Förhoppningen är att få igång någon verksamhet i lokalerna som kan skapa arbetstillfällen. Enligt gällande plan är området utlagt som A-område. Det innebär att endast verksamhet som drivs i allmän regi (av kommun, landsting eller staten) får förekomma. Planen behöver ändras om fastigheten skall kunna säljas till enskild person eller företag.

Meny