Hissmoböle 2:351 m fl, Krokom

Planen har initierats av att kommunen vill utöka förskolans lekgård. Området som tas i anspråk utgör gång- o cykelväg resp parkmark enligt gällande plan.

Meny