del av Fannbyn 1:46, Dvärsätt

Den ursprungliga detaljplanen upprättades med ”skräddarsydda” planbestämmelser för ett specifikt projekt där planen vid det aktuella området medger gruppbyggda småhus på mindre tomter med krav på gavel mot gata.
Nya tankar kring utformning av bebyggelsen i området har blivit aktuella där anpassning till efterfrågan eftersträvas.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 261

Meny