del av Smeds­­åsen 1:63 samt del av Smeds­­åsen 1:57, Nälden (Håll­plats Nälden)

Syftet med planen är att möjliggöra en hållplats för tåg i Nälden.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för en hållplats i Nälden som länge efterfrågats med ett mera centralt läge en den tågstation som lades ned på 80-talet som låg i byns ytterkant österut. Syftet är även att i samband med hållplatsen skapa pendlarparkeringar. I planområdet skapas pendlarparkeringar, gångstråk/ GC-väg för lättare tillgänglighet. Handikapparkeringar skapas i nära anslutning till perrongen. Eventuella åtgärder ska anpassas till landskapsbilden för att skapa en känsla av centrum för resande i Nälden.

Projektets ändamål är att möjliggöra en attraktiv arbetspendling och ge möjlighet att ersätta dagens bil- och busstrafik med effektiv miljövänlig kollektivtrafik. Ändamålet är även att skapa stabila långsiktiga hållbara persontransporter i kommunen som säkerställer ökad livskvalitet och tillgänglighet av arbetskraft till näringslivet i kommunen.

Hållplatsen ska vara en del av att få Nälden att växa och bli mera attraktivt. En ny hållplats på Mittbanan i Nälden underlättar för en ökad tågpendling.

Ett ökat kollektivt resande bidrar till en bättre miljö men också till utveckling och service oavsett var man bor.

Meny