Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Dialogerna är igång!

Bild på Jonas Törngren som håller en presentation.

22 oktober hölls medborgardialoger i Kaxås och i Änge. 24 oktober fortsätter de i Hotagen och i Föllinge.

Mötena i Kaxås och i Nälden var välbesökta och många intressanta frågor togs upp. Gemensamt tema är hur vi tillsammans kan ta vara på de möjligheter som finns och hur vi kan motverka eventuella farhågor och hot.

läs vad som hände i Kaxås och fortsätt dialogen digitalt

Läs om vad som hände i Nälden och fortsätt dialogen digitalt

Meny