Alsen-Näskott

Vi träffades på Näldens bygdegård 22 oktober klockan 18.00-20.00. Kunde du inte delta på plats så har du möjlig­het att lämna dina syn­punkter digitalt här.

På mötet i Nälden den 22 oktober deltog följande tjänstemän: Sara Anselmby, kanslichef (moderator), Ulla Schill, samhällsbyggnadschef, Åsa Sjödin, kommu­ni­katör.

Från politiken deltog följande personer: Björn Hammarberg, M, Bengt Olofsson, M, Leif Holm, M, Roland Larsamo, M, Nehro Mostafaee, V, Niklas Rhodin, S, Pia Hernerud, S, Gunnel Persson, S, Karin Wallén, C, Olof Wallgren, C, Tommy Lennartsson, C, Karin Jonsson, C.

Detta hände på mötet i Nälden

Detta hände på mötet i Nälden

Ett femtiotal personer tog chansen att delta på dialogmötet i Nälden. Temat för kvällen var hur vi tillsammans kan ta vara på de möjligheter som finns och hur vi kan motverka eventuella farhågor och hot. Hur kan medborgare, organisationer och olika föreningar komplettera den offentliga sektorn?

Kvällens moderator var kommunens kanslichef Sara Anselmby. Hon inledde med en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i kommunens tillväxtstrategi. För att kommunen ska nå tillväxtmålet om minst 16 000 invånare år 2035 behöver fler aktörer än kommunen bidra.

– Vår organisation kan inte få kommunen att växa på egen hand. Vi är beroende av vår omvärld och en viktig fråga är vad var och en kan göra, enskilt eller tillsammans med andra i olika organisationer och föreningar, sa Sara Anselmby.

Vi vet att om vi fortsätter att bedriva verksamhet på samma sätt som tidigare kommer gapet mellan intäkter och kostnader att bli allt större. År 2030 kommer kostnaderna att överstiga intäkterna med hela 276 miljoner kronor vilket motsvarar en skattehöjning på 6-7 kronor. Björn Hammarberg, M, vice ordförande i kommunstyrelsen, sa att nu gäller det att kommunen tänker nytt för att klara utmaningen.

– Det är ingen tvekan om att ekonomin ställer tuffa krav på oss och vi är väldigt angelägna om att resonera med medborgarna om det här. Det är viktigt att ge möjlighet att tycka till och därför är de här dialogerna så otroligt viktiga, sade Björn Hammarberg.

Temat för kvällens grupparbete var just att identifiera vilka styrkor och svagheter samt möjligheter och hot som finns i bygden. Men även att resonera om vilka förväntningar som finns på kommunen. Vilka tjänster upplevs som värdefulla och hur kan medborgare, organisationer och olika föreningar komplettera den offentliga sektor, var frågor som grupperna fick i uppgift att fundera över. (En sammanställning av gruppernas redovisningar finns att ladda ner i ett särskilt dokument, se länk längre ner på sidan.)

Per-Martin Edström var en av deltagarna och han undrade vad det är som får kommunen att tro att just den här satsningen kommer att leda till utveckling.

– Vi tog fram en byutvecklingsplan för Nälden för flera år sedan och vi undrar vad som har hänt med den? Vad är det som får er att tro att det blir skillnad med det här dokumentet och de här dialogmötena? undrade Per Martin Edström

Björn Hammarberg förklarade att det ekonomiska läget gör att kommunen inte har något annat val än att hitta nya vägar som kostar mindre.

– När det gäller dialogmötena så är det lite nytt för oss och vi trevar oss fram. Men det är oerhört viktigt att ni medborgare får tycka till och därför ger vi möjlighet att göra det både digitalt och på de här mötena, sade Björn Hammarberg.

ladda ner sammanställningen från grupparbetet Pdf, 126.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur når vi målet?

Utmaningen är att tillsammans se till att vår kommun fortsätter att vara den livfulla och expan­siva kommun vi vant oss vid. Och som med säkra steg taktar mot minst 16 000 invånare år 2035. Att hantera investeringar i skolor, äldreboende, fritidsan­lägg­ningar, vatten- och avlopp med mera. Att få kvaliteten i våra tjänster vara precis så bra som vi vill och att hitta rätt kompetens.

#jagärkrokom

Naturbild med en sjö och fjäll i bakgrunden

Tid och plats

Tid: 22 oktober 2019 klockan 18.00-20.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Näldens bygdegård

Typ av aktivitet: Dialogmöte, Digital dialog

Meny