Folkbildning

Barn spelar instrument

Kommunens stöd ger studieförbunden möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet.

Ansökan anslag folkbildning

Klicka här för att läsa mer om anslagsnormer folkbildning och hur du ansöker

Anslagsnormer folkbildning

Ekonomiskt stöd för studieförbund att bedriva och främja folkbildning

Målsättning

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet.


Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.


Utifrån de statliga direktiven om studieförbundens uppdrag i fyra syften fördelar kommunen sitt stöd:


  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.


Allmänna bestämmelser

Kommunanslag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet.


Krokoms kommun ska ha minst en överläggning med studieförbunden per år kring studieförbundens verksamhet och samverkan med kommunen.


Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram skall vara statsbidragsberättigad enligt Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt anslag.


Krokoms kommun fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundsverksamheten. Anslaget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget.


Anslagen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen.


Anslaget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som i huvudsak vänder sig till kommunens invånare.


Fördelningsmodell

Fördelningen av det kommunala anslaget till studieförbunden bygger på den fördelningsmodell som Folkbildningsrådet har fastställt, men har i vissa stycken förenklats för att bättre passa kommunen och verksamheten i kommunen.


Den procentuella fördelningen av det kommunala stödet är följande:


Organisationsanslag 10 procent

Tillgänglighetsanslag 8 procent

Verksamhetsanslag 82 procent

I dokumentet Anslagsnormer folkbildning finns utförlig information.

 


Så här söker du anslag till folkbildning

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny