Stöd och bidrag

Krokoms kommun kan pröva och bevilja bidrag till olika typer av kulturverksamheter som arrangeras av föreningar och organisationer.

Ett rikt kulturliv gynnar den regionala identiteten och är en nödvändig förutsättning för en regions tillväxt och utveckling. Långsiktiga och strategiska satsningar på kultur ger positiva effekter på kommunens sociala utveckling och näringsliv.

Kommunens ansvar är att utveckla den lokala kulturverksamheten så att den främjar både kommuninnevånarens kulturella välfärd och kommunens och regionens utveckling.

Kultursatsning för barn och ungdom skall ha hög prioritet.

Ansökan

Har du frågor så kontaktar du kultursamordnaren.

Länk till blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Klicka här för att läsa mer om bidragsnormer och hur du ansöker

Bidragsnormer

Ekonomiskt stöd gällande verksamheter inom kulturområdet.

Normer för ekonomiskt stöd gällande verksamheter inom kulturområdet


Ett rikt kulturliv befrämjar den regionala identiteten och är en nödvändig förutsättning för en regions tillväxt och utveckling. Långsiktiga strategiska satsningar på kultur ger viktiga positiva effekter på kommunens sociala utveckling och näringsliv.


Allmänna bestämmelser

Krokoms kommun kan inom ramen för budgeterat anslag pröva och bevilja bidrag till föreningar, organisationer och företag som bedriver kulturverksamhet. Bidraget avser att främja och stödja kulturverksamhet som kommunen bedömer som angelägen. Med kulturverksamhet avses områden som
teater, dans, musik, bild & form, film och media, litteratur, kulturhistoria och därmed jämförbar verksamhet. Önskvärt är att sökande förening/organisation/företag tar del av erbjudna fortbildningar/föreläsningar etc för att stärka sig och sin förening/organisation.

Bidrag till kulturverksamhet kan beviljas förening/organisation/företag som

 • har sin huvudsakliga verksamhet inom Krokoms kommun
 • bedriver verksamhet som är öppen för alla
 • lämnar in, från kommunen tillhandahållen, ansökningsblankett för kulturbidrag i god tid före arrangemanget/aktiviteten
 • har en tydlig budget där annan medfinansiering alltid skall finnas med
 • kan ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt som kommunen bestämmer
 • arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till kulturell mångfald

Bidrag utgår ej till

 • kostnader för produktion eller utgivning av CD-skivor, film, foton, böcker mm
 • Undantag kan göras av material som bedöms som synnerligen värdefullt för allmänheten eller kommunens utveckling. I stället för bidrag till produktionen kan stödköp av produkt bli aktuell.
 • aktiviteter på slutna medlemsmöten
 • lägerverksamhet eller resor

Marknadsföring

Om bidraget utgår till någon form av arrangemang så skall detta marknadsföras där föreningen finner det bäst

Arrangören skall dock alltid mejla till Krokoms turistbyrå (e-post turistbyran@krokom.se) eller lägga in evenemanget på jamtland.se/mediaserver/evenemangstips. Kommunens logga skall användas i samband
med marknadsföring av arrangemanget.


Så här söker du kulturbidrag från kommunen

 • Fyll i ansökningsblankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Beslut på ansökan sker löpande. Bidrag på upp till 10 000 kr beviljas av kultursamordnare. Är ansökan på högre belopp krävs beslut i samråd med kommunchef och/eller kommunstyrelsens presidium.
Hjälpte informationen på sidan dig?