Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokoms kommun meddelar beslut angående Almåsa

Skidanläggning med människor i lift

Krokoms kommun kommer inte att köpa den alpina anläggningen i Almåsa.
Efter förhandlingar mellan Krokoms kommun och Almåsa fritid AB har företaget tackat nej till det senaste budet från Krokoms kommun.

Därmed ser kommunen att det inte är möjligt att gå vidare.

Almåsa Fritid AB har haft det tufft ekonomiskt och har inte kunnat utveckla anläggningen på önskvärt sätt. Trots att kommunen har stöttat dem under flera års tid har det ändå varit ekonomiska underskott varje år.

Krokoms kommun har varit villiga att köpa anläggningen men inte kunnat nå en hållbar överenskommelse då parterna står för långt ifrån varandra.

Ekonomisk bedömning

Kommunens bedömningar visar på ett betydande investeringsbehov på cirka 20 miljoner kronor och en årlig driftkostnad på närmare 1,5-2 miljoner kronor. Dessutom har Almåsa AB begärt en köpesumma som vi anser vara alltför hög.

– Vi förstår de ekonomiska utmaningar som Almåsa anläggning står inför och vi är medvetna om de bidrag som anläggningen har gjort och fortsätter att göra. Vi har också tagit hänsyn till detta i våra överväganden. Tyvärr har vi inte lyckats nå en överenskommelse i förhandlingarna, säger Maria Jacobsson(S), kommunstyrelsens ordförande.

Välkommnar köpare

Krokoms kommun önskar att en framgångsrik försäljning kan genomföras, med en lämplig köpare som är villig att både utveckla och investera i anläggningen.
Som kommun har vi möjlighet att stötta och lotsa en eventuell köpare vidare i arbetet för att fortsätta utveckla området.

 

För mer information:
Kommunstyrelsens ordförande
Maria Jacobsson (S)
Telefon 0640-16109

Meny