Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Så ställer vi om i ett tufft läge

En väg genom en grön skog

Krokoms kommun kämpar som många andra med ett svårt ekonomiskt läge som påverkar hela samhället idag.

- För att balansera budget har vi därför behövt ta några tuffa beslut, men några stora personalnedskärningar är inte aktuella. Vi ska behålla vår kompetenta personal, och inte riskera att tappa viktiga färdigheter, säger Maria Jacobsson(S), kommunstyrelsens ordförande.

Hela kommunen behöver vara återhållsamma med kostnader men vi vill undvika kortsiktiga beslut som innebär att vi tappar fart och möjlighet för tillväxt. Vi behöver vara en stark motor i länets fortsatta expansion.

Budgeten framåt

Vi täcker därför ett budgeterat minusresultat på 27,7 miljoner för 2024 genom att använda oss av förra årets goda resultat genom det som kallas för resultatutjämningsreserven. Vi förväntar oss därefter ett resultat på plus 7 mnkr år 2025 och plus 14,5 mnkr år 2026.

Satsningar på 8,6 miljoner görs på effektiviseringar för att ge kostnadssänkningar och ökad service för medborgarna, främst inom digitalisering, fastighetsförvaltning och arbetsmiljö.

- Det är viktigt att vi nu ställer om och effektiviserar, samtidigt som vi behåller vår kompetenta personal och därmed säkerställer en fortsatt stark tillväxt, säger Maria Jacobsson.

För mer info:
Maria Jacobsson, S.
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 070-377 30 43

Meny