Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Kommunerna enade kring tolkning om skolskjuts till fritidshem

Bild på en blå skolskjutsskylt.

Skolskjutsreglementet och skrivningen gällande fritidshem diskuterades på den länsgemensamma samverkansarenan BuZ på måndagen. Parterna enades om en gemensam tolkning och nu kommer Krokoms kommun ompröva de beslut som har fattats på fel grund.

Frågan om skolskjutsreglementets skrivning gällande skolskjuts till och från fritids har varit föremål för diskussion i olika forum sedan en tid tillbaka. Kommunerna har tolkat den olika och Krokom är en av de kommuner som har haft en striktare tolkning än de övriga.

- Jag är väldigt ledsen över hur det här har blivit. Det känns bra att vi har fått det utrett en gång för alla och nu kommer vi att ompröva de beslut där vi har gjort fel, säger Jannike Hillding, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Alla parter i BuZ var överens om att skrivningen gällande fritidshemmen i det länsövergripande skolskjutsreglementet behövde förtydligas så det inte lämnas utrymme för olika tolkningar. Beslutet blev att alla kommuner ska tillämpa följande tolkning: Alla barn har rätt till skolskjuts till och från skolan men vårdnadshavare ansvarar för skjuts till och från fritidshemmet.

För mer information:
Jannike Hillding, M, ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Telefon: 070 327 59 99

Meny