Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Linda är finalist i Anbudspriset 2021

En kvinna som intervjuas

Linda Näsén, upphandlingssamordnare i Krokoms kommun, är en av tre finalister i Anbudspriset. Linda blev nominerad för objektsupp­handlingen av särskilt boende, fastighet och drift.

- Det är verkligen roligt att få uppskattning för sitt jobb på det här viset. Särskilt fint är att det är en av de anbudsgivare som förlorade upphandlingen som nominerade mig, säger Linda Näsén.

Anbudspriset delas ut årligen som leverantörernas pris för ett bra arbete med ett offentligt, upphandlat avtal. Det är ett pris till en upphandlare som haft god dialog med marknaden genom hela upphandlingsprocessen och som ställt väl avvägda och uppföljningsbara krav i upphandlingen. Vinnaren kommer att presen­teras den 10 november i samband med Sveriges offentliga inköpares årskonferens.

Ett utdrag ur juryns motivering till valet av Linda lyder så här:

”En väl genomtänkt och planerad upphandling där målsättningen har varit att öka konkurrensen i en förhållandevis liten norrländsk kommun vilket även lyckades. Ett transparent och uppfinningsrikt tillvägagångssätt med för upphandlingsföremålet väl genomtänkta utvärderingskriterier med verkligt fokus på slutresultatet. Krokoms kommun har i sin upphandling av byggnation och drivande av ett boende på ett gediget och bra sätt använt dialog inom alla delar av upphandlingen, varit ödmjuka inför leverantörernas kunskap och önskemål, samtidigt som de hållit hög integritet som upphandlande myndighet”.

Linda Näsén är hedrad och stolt över att ha blivit nominerad och dessutom ha kvalat in som en av finalisterna.

- Men jag kan inte ta åt mig hela äran själv, utan alla som varit involverade i objektsupphandlingen har varit viktiga för resultatet och kan glädjas med mig! Nu blir det spännande att invänta finalen säger Linda Näsén.

De övriga två finalisterna är Fredrik Isaksson, Arbetsförmedlingen och Fredrik Högberg, FMV.

Se Anbudsprisets film om Linda Näsén:

Meny