Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Högsta meritvärdet någonsin för elever i Krokoms skolor

Leende pedagog omgiven av elever

När läsåret avslutats och betygen är satta står det klart att årets meritvärde ligger på rekordhöga 230,57 poäng. Det innebär att fler elever har fått högre betyg och nio av tio elever är behöriga att söka till gymnasieskolan.

Fjolårets meritvärde låg på 218,5 och att ett toppresultat visar sig just i år dessutom en riktig bedrift. Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef är både glad och imponerad.

- Ja, trots alla svårigheter under pandemiåret har både elever och lärare ställt om undervisningen när det behövts och lyckats klara utmaningarna med glans. Att det dessutom blir med toppresultat är fantastiskt, säger Birgitta Lundgren.

Skolan i Krokoms kommun

Krokoms kommun är den mest barn­rika kommunen norr om Mälardalen. Närheten till naturen skapar goda för­utsättningar för aktiviteter och lärande utomhus. Kommunen jobbar aktivt med pedagogisk kvalitet och att skapa en likvärdig skola för alla.

I Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommuner landade Krokom på plats 37 av 290. På alla 16 skolor och 22 förskolor har kommunen lyckats bra med att rekrytera behöriga lärare och det finns stabilitet i chefsleden.

I kommunen finns tre naturbruks­gymnasier – Torsta och Dille Gård i Ås samt Wången i Alsen.

Här kan du läsa mer om förskola och skola i Krokoms kommun

Här kan du hitta spännande lärarjobb

Här finns mer information till dig som vill flytta hit

Kreativa lösningar i pandemin - friluftslektioner

Kreativa lösningar i pandemin - friluftslektioner

På Nyhedens skola har man tagit myndigheternas rekommendationer på största allvar. Under december har samtliga idrottslektioner hållits utomhus och kombinerats med undervisning i friluftsliv.
Marianne Åhlström, idrottsslärare berättar att eleverna är förtjusta över de lite annorlunda lektionerna som hållits utomhus i närheten av skolan.

- Jag har varit ute med eleverna de senaste två veckorna. Vi har promenerat olika tipsrundor, dansat kring gran och lagat mat över öppen eld, berättar Marianne Åhlström.

Elever serverar kolbullar

Kring tre eldplatser och med åtta elever vid varje har eleverna fått lära sig om allemansrätten, tränat att göra upp eld och hantera Trangiakök.

- Vi har lite skämtsamt kallat området för Camp Corona, vi håller avstånd och umgås utomhus. Eleverna blir lite experter på friluftsliv och många kommer att göra liknande utomhusaktiviteter tillsammans med familjen under jul, säger Marianne.

Att idrottslektionerna varit uppskattade råder ingen tvekan om och Marianne har fått mycket positivt gensvar från eleverna. En av dem uttryckte det så här:

Marre, det är jättemysigt att vara i skogen det gillar vi. Vi vill gärna fortsätta med det för vi tycker vi lär oss så bra och på ett roligt sätt

Fyra elever runt en eld

Krokom bästa skolkommun i länet 2020

Krokoms bästa skolkommun i länet 2020

Lärarförbundet har presenterat sin ranking Bästa skolkommun och för fjärde året i rad är Krokom bäst i länet.

Varje år presenterar Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Utifrån olika kriterier tittar förbundet på landets 290 kommuner och hur de skapar förutsättningar för lärare och elever. I årets undersökning landade Krokom på en 37:e plats. Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef är glad och nöjd över resultatet.

Det är ett härligt kvitto på att vårt strävsamma arbete lönar sig, säger Birgitta Lundgren.

Till grund för undersökningen ligger tretton kriterier som anses viktiga för bedömningen och det är exempelvis lärarlöner, antalet utbildade lärare, resurser till undervisning och elevresultat. Jämfört med fjolåret har Krokom bland annat förbättrat sin rankning när det gäller lärartäthet. I Krokom går det 11 elever per lärare i grundskolan. I Krokom går 91 procent av barnen mellan ett och fem år i förskola. Det är den högsta andelen i hela Jämtlands län.

- Vi jobbar ständigt för att bli bättre och jag är otroligt stolt över alla våra medarbetare i organisationen, säger Birgitta Lundgren.

Arbetet med att öka kvaliteten och förbättra resultaten i kommunens skolor sker kontinuerligt och medvetet. Under hösten kommer Krokom att kunna jämföra sina resultat med andra kommuner i det nationella projektet Kommunens Kvalitet i Korthet som omfattar cirka 260 kommuner. De deltagande kommunerna utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

För mer information:
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Telefon: 0640 161 61

Meny