Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Fortsatt hyresreducering för kommunens lokalhyresgäster

Tre glada personer samtalar i ett trapphus

För att underlätta för sina lokalhyresgäster under Coronapandemin förlänger Krokombostäder och kommunen sin stödinsats med 50 procents reducering av lokalhyrorna även under tredje kvartalet 2020.

Krokomsbostäder och Krokoms kommun upprättade avtal om hyresreducering för stödberättigade lokalhyresgäster under april-juni. Det avtalet kommer nu att förlängas till att omfatta även perioden juli-september. Detta trots att regeringen inte ännu fattat beslut om förlängning. För Linus Ekqvist, vd Krokomsbostäder är det här ett nödvändigt beslut.

- Kommunen och Krokomsbostäder har fattat ett gemensamt, viktigt och proaktivt beslut. Vi behöver göra allt vi kan för att underlätta för våra lokalhyresgäster eftersom situationen är fortsatt svår, säger Linus Ekqvist.

Meny