Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

All personal på Solbacka testade negativt för Covid-19 igen

Nurse holding test blood sample. Virus test and research concept. Focus is on blood test tube.

Samtlig personal på äldreboendet Solbacka i Föllinge var smittfria även vid andra testomgången av Region Jämtland Härjedalens pilotstudie.
- Ett välkommet och skönt besked för våra äldre, deras anhöriga och våra medarbetare, säger socialchef Anna Berkestedt Jonsson.

Solbacka är ett av fyra utvalda äldreboenden inom Region Jämtland Härjedalen, där all personal fått möjlighet att testas för Covid-19. Syftet är att upptäcka om även symtomfri personal kan vara smittad.

Totalt fyra kommuner i länet är med i pilotstudien. Provtagningen inleddes den 7 maj på plats utanför Hälsocentralen i Föllinge. Därefter fick samtlig personal göra ett nytt test den 15 maj.

Att testa all personal samtidigt kräver väldigt mycket jobb och pysslande av cheferna. Medarbetare som haft schemalagd ledighet har kastat om sina privata planer för att åka in och bli provtagna.

- Jag är så tacksam för alla som kämpar för att skydda våra äldre, säger Anna Berkestedt Jonsson

Initiativet till studien kommer från smittskyddsläkare inom Region Jämtland Härjedalen. Krokoms kommun hoppas att pilotstudien utvidgas till fler äldreboenden.

Totalt två medarbetare på äldreboenden inom Krokoms kommun är sjukskrivna för Covid-19.

Fyra medarbetare har tillfrisknat de senaste dagarna efter att tidigare testat positivt för Covid-19. Det gäller två medarbetarare på äldreboenden, en anställd inom LSS och en inom hemtjänsten.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Meny