Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Medarbetare i hemtjänsten smittad av Covid-19

bild av coronavirus i blått på svart bakgrund

En anställd inom hemtjänsten i Krokoms kommun har smittats av Covid-19. Det finns inga tecken på att smittan spridits till vårdtagare.

Det är första gången som en anställd inom hemtjänsten i Krokoms kommun konstaterats vara smittad av coronaviruset.

Just nu är fyra medarbetare på kommunens äldreboenden sjukskrivna med konstaterad Covid-19. Den medarbetare inom LSS som tidigare testat positivt för Covid-19 har tillfrisknat.

Inga vårdtagare eller brukare i Krokoms kommun har smittats av Covid-19.

Socialförvaltningen har som rutin att informera när en större verksamhet drabbas av Covid-19 smitta första gången.

För mer information:
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Meny