Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Flytt av verksamheten vid Landöns förskola och fritidshem utreds

två glada barn leker utomhus i lekpark

Vid Landöns förskola är antalet barn så lågt att de tjänster som tilldelas inte räcker till för att klara förskolans uppdrag. Prognosen visar att antalet barn inte kommer att öka under de närmaste åren.

Nu finns ett förslag med två alternativa lösningar som barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om vid nämndens möte den 25 februari. Förslagen är:

  • Att verksamheten vid Landöns förskola flyttas till Tulleråsens förskola och verksamheten vid Landöns fritidshem flyttas till fritidshemmet vid Änge skola. De elever som har skolplikt finns där redan idag.
  • Att nämnden beslutar om extra pengar för att säkerställa verksamheten inom Landöns förskola och fritidshem från våren 2020

Elisabeth Englund, verksamhetschef barnomsorg menar att det är en ansvarsfråga som behöver en hållbar lösning.

- Vi måste säkerställa att vi kan erbjuda omsorg med 12 timmars öppethållande fem dagar i veckan. Det måste också finnas tillräckligt många pedagoger så att verksamheten blir trygg och säker, förklarar Elisabeth Englund.

För mer information

Elisabeth Englund, verksamhetschef barnomsorg
Telefon: 0640 161 66

Meny