Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Länsstyrelsen ger kommunen rätt kring fäbodvallen Myhr­bodarna

Gärsgård i förgrunden, bakgrunden en fäbodvall och fjäll.

Handläggningen kring fäbodvallen Myhrbodarna har varit korrekt, det slår Länsstyrelsen fast.
- Vår förhoppning är att vi får till en bättre dialog med företaget framåt och att fäbod­vallen kan hålla öppet till sommaren, det säger bygg och miljöchef Tom Larsson.

Turerna kring fäbodvallen Myhrbodarna har varit många och konfliktfyllda.

- Som kommun har vi uppfattats som stelbenta och fyrkantiga, och vi försöker lära av det framåt. Sam­tidigt har vi ett regelverk att följa och det känns bra att få ett kvitto på att vi tolkat reglerna korrekt, säger Tom Larsson.

För att driva ett livsmedelsföretag behöver man in­formera kommunen som då har i uppdrag att kontrollera så företaget följer lagar och regler. När företaget trots uppmaningar inte registrerat sig, följde kommunen lagstiftningen och gjorde en åtalsanmälan mot företaget.

- Lagstiftningen är som den är, men inom ramen för den är vi beredda att göra det vi kan för att underlätta. Vi åker till exempel gärna upp till Myhrbodarna och hjälper till att fylla i blanketter, ta prover eller om det finns något annat vi kan hjälpa till med, berättar Tom Larsson.

Meny