Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Skolorna i Krokoms kommun visar toppresultat

Lärare tillsammans med sina elever i klassrummet på Nyhedens skola

Foto: Anneli Åsén

Resultatet från årets mätning Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK visar att hela 88,5 procent av eleverna i årskurs 9 är behöriga till ett gymnasieprogram. En siffra som stigit 7,7 procentenheter sedan 2016. Krokom ligger över riksgenomsnittet och har bäst resultat i länet.

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De deltagande kommunerna utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. I årets mätning framgår det att Krokoms kommun ligger bra till inom flera områden.

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller inom barn- och utbildningsförvaltningen är nöjd över resultatet.

– Det visar att det praktiska arbetet som utförs dagligen i våra förskolor och skolor utvecklas och att vårt systematiska kvalitetsarbete fungerar, menar Lena Stener Thörnlund.

Ytterligare ett område som sticker ut i årets mätning är andelen elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet svenska och svenska som andra språk. Med ett resultat på 84 procent ligger Krokom över riksgenomsnittet och har bäst resultat i länet.

– Det positiva resultatet grundar sig i en medveten satsning. År 2012 var vi nere på 60 procent så vi genomförde en grundlig analys. Analysen ledde till att vi förändrade undervisningen. Sedan dess har resultatet stadigt ökat förklarar Lena Stener Thörnlund.

Andelen barn som får plats på förskola önskat datum ligger i Krokom på 80 procent och därmed högst i länet. Trenden för riket är att den här siffran sjunker.

– Ett riktigt bra resultat eftersom de som inte fick plats i förskolan på önskat datum inte heller behövde vänta så länge. Väntetiden under fjolåret var endast en dag, vilket är bäst i Sverige, berättar Lena Stener Thörnlund stolt.

Arbetet med att öka kvaliteten och förbättra resultaten i kommunens förskolor och skolor fortsätter enligt fastställd plan.

– Fokus framåt ligger bland annat på att öka det geonomsnittliga meritvärdet för kommunens elever. Det innebär att vi ska arbeta för att fler elever ska få högre betyg, avslutar Lena Stener Thörnlund.

Mer information

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller
Telefon: 0640 163 03

Margareth Hedström, rektor Ås skola
Telefon: 0640 172 06

Meny