Jämtlands räddningstjänstförbund

Protokoll 2024-04-19

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 10-13

Justeringsdag


Lagringsplats

Räddningstjänstens kansli, Östersund

Meny