Jämtlands Gymnasieförbund

Protokoll 2024-03-11

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 7-12

Justeringsdag


Lagringsplats

Förbundskansliet Östersund

Meny