Jämtlands Räddningstjänstförbund

Protokoll 2024-02-27

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 7-9

Justeringsdag


Lagringsplats

Räddningstjänstens kansli, Östersund

Meny