Jämtlands räddningstjänstförbund

Protokoll 2024-02-02

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 1-6

Justeringsdag


Lagringsplats

Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund

Meny