Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Protokoll 2024-01-29

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 1-6

Justeringsdag


Lagringsplats

Östersunds kommunhus, Rådhusgatan 21

Meny