Jämtlands räddningstjänstförbund

Protokoll 2023-05-15

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 29-34

Justeringsdag


Lagringsplats

Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund

Meny