Kommunförbundet Jämtland Härjedalens styrelse

Protokoll 2023-04-28

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 31-39

Justeringsdag


Lagringsplats

Kommunförbundet/ Samordningsförbundet, Studentplan 5 Östersund

Meny