Jämtlands Räddningstjänsförbund

Sammanträde 2022-11-11

Tillkännagivande


Anslaget från och med

2022-11-30

Anslaget till och med

2022-12-22

Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 27-30

Justeringsdag

2022-11-30

Lagringsplats

Jämtlands Räddningstjänstförbund, Östersund

Meny