Specialkost - frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om specialkost.

Måste jag anmäla mitt barns nötallergi?

Generellt nej, eftersom Krokoms kommun inte tillåter nötter och mandel i köken. Korsallergier och besläktade allergier är det bra om vi får veta genom ett inskickat kostintyg.

Måste jag skicka in läkarintyg varje år när mitt barn har celiaki/glutenallergi?

Nej, ett läkarintyg för celiaki behöver inte förnyas. Det är ett livslångt tillstånd och läkarintyget gäller så länge ditt barn går i skola i Krokoms kommun. Dock behövs ett nytt kostintyg varje år. Det är för att säkerställa säkerheten om ditt barn skulle byta skola.

Hur blir det med mitt barns kost om vi är under utredning för födoämnesallergier?

Det går utmärkt att skicka in ett kostintyg under tiden som utredningen pågår, när utredningen är klar och visar på allergi ska du komplettera det med ett läkarintyg. Ditt barn kommer att få kost utan allergenerna i väntan på att utredningen ska bli klar.

Mitt barn är under utredning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vi har inte fått diagnos eller läkartid ännu. Hur gör jag då?

Skicka in ett kostintyg, skriv där att barnet är under utredning. Skriv tydligt vilka maträtter som fungerar att äta för ert barn. Komplettera sedan med läkarintyg när utredningen är klar eller ni har besökt läkare.

Om den ene vårdnadshavaren inte är svensk medborgare, hur kan vi då skicka in ett kostintyg digitalt?

Tyvärr går det inte att skicka digitala kostintyg om inte båda vårdnadshavarna har bank-ID. Detta är för ditt barns säkerhet. Kontakta kundcenter för att bli kopplad till administratör på kostenheten för begäran om pappersblankett.

Hur gör jag som vårdnadshavare om jag vill ha kontakt med köket för att säkerställa mitt barns behov?

Kontakta i första hand ansvarig enhetschef för det skolkök som ärendet gäller genom att ringa kommunens växel. Be om att bli kopplad till kostenheten.

Om jag skickade in ett kostintyg under sommaren måste jag då skicka in ett nytt när terminen startat?

Nej, det du skickade under sommaren gäller för nästkommande läsår.

En vårdnadshavare jobbar utomlands och kan inte hjälpa till med att logga in med bank-ID. Hur gör vi då?

Kontakta kostenheten så hjälper vi er med det. Då kan vi säkerställa ditt barns behov i väntan på att den andre vårdnadshavaren kan logga in med sitt bank-ID.

Jag lämnade in läkarintyg under våren. Måste jag skicka in ett nytt redan till skolstarten på hösten?

Nej, ett läkarintyg gäller 1 år (inte vid celiaki/gluten som är livslångt) så då förnyar ni läkarintyget under vintern så att det finns ett nytt till våren.

När vi loggar in får vi ett felmeddelande. Vad gör vi då?

Kontakta oss och skriv gärna ner vad felmeddelandet säger så försöker vi hjälpa till att lösa det. Under tiden lämnar ni uppgifterna till oss så att ditt barn får rätt kost i väntan på tekniken.

Mitt barn har haft anpassad kost under alla år i skolan. Måste jag förnya intyget från läkaren eller BUP varje år om det är en kronisk diagnos?

Ja, det är viktigt att köket får in ett nytt intyg varje år då behovet av anpassad kost kan förändras. På grund av långa väntetider hos läkare och BUP kräver vi inte ett läkarintyg från dag ett. Ert barn kommer att få den kost det behöver utifrån kostintyget som ni lämnar.

barn tar mat i skolmatsal
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny