Offerdalsbygden

Tält på en myr i fjällen

Offerdalsbygden är en del av Krokoms kommun där framtidstron och kreativiteten är särskilt stark. Hit flyttar unga familjer och turismen är på frammarsch. Ett aktivt skogs- och jordbruk gör landskapet öppet och böljande.

Samisk kultur, föreningsliv, idrott och alla former av friluftsliv är naturliga delar av var­dagen. Den som vill vara aktiv saknar ingenting. Här finns omtalat fina fiskevatten och möjlig­heter till jakt. Området har en egen alpin skid­anläggning i Almåsa som lockar både världs­stjärnor och barnfamiljer. Även kulturen har en framträdande roll med flera starka ideella arrangörer som ger plats åt såväl lokala som internationella artister. Östersund med arbets­marknad, flygplats och universitet finns inom behändigt pendlingsavstånd.

Skolan

I den här delen av kommunen finns två skolor, en större i Änge med cirka 250 elever från förskole­klass till årskurs nio, samt en mindre skola i Kaxås med cirka 50 elever från förskole­klass till sjätte klass. I både Änge och Kaxås finns fritidsverksamhet och förskola.

Vid Änge förskola finns den samiska av­delningen Naestie med målsättning att bedriva undervisning helt på samiska. Allt för att ge samiska barn möjlighet att utveckla språket och delaktigheten i den samiska kulturen.

Boende

I Änge, Ede och Kaxås finnshyresrätter, men i övrigt består bostadsmarknaden framför allt av egna hus eller gårdar. I Kaxås bygger privata krafter Ekobyn Ladriket, en unik satsning på nya hus för unga familjer. Projekt Kaxås har på sin hemsida också sammanställt vilka befintliga hus i området som är till salu. Det finns lediga hus även i andra delar av Offerdalsbygden. Om du inte hittar vad du söker via vanliga kanaler kan det vara en god idé att kontakta byalaget i den by du vill flytta till. Byalaget har ofta bra koll på tillgängliga hus. För hyresrätt kontakta kommunens bostadsbolag Krokomsbostäder.

Näringsliv

I Offerdalsbygden, precis som i hela kommunen, är de gröna näringarna viktiga. Här finns många företag inom till exempel skogs- och lantbruk, bygg och industri. Turismen växer och den småskaliga naturturism som företag i området erbjuder har blivit allt mer efterfrågad. Speciellt för bygden är också många fram­trädande företagare inom kultur och de kreativa näringarna.

En del av Sápmi

I Offerdalsområdet finns två samebyar – Jovne­vaerie och Njaarke. En sameby är både en ekonomisk samarbetsform och ett geografiskt område där renskötselföretagen får bedriva renskötsel. Samebyn sträcker sig från skogen i inlandet och upp på fjället. Det är glesbefolkade områden och samerna bidrar till att hålla igång skolan, affärer och annan service.

Karta över Offerdalsbygden i Krokoms kommun
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny