Translate site

Startsida Krokoms kommun

Minska risken för takras på stora byggnader

Vintern 2013 rasade taken på ett tiotal stora byggnader som ridhus, ishallar, tennishallar, industrilokaler och mathallar. Det är betydligt färre än vintern 2009-2010 då mer än 180 tak rasade, men det finns alltid stor risk att många människor kommer till skada när stora tak rasar.

Boverket har därför uppmanat landets kommuner att se över sina egna byggnader. Boverket ser dessutom gärna att kommunens byggnadsnämnd vänder sig till kommunens privata byggnadsägare och sprider den här informationen vidare. 

Byggnadsägarens ansvar

Byggnadsägaren bör låta se över takets bärförmåga, stadga och beständighet för att minska risken att taken rasar vid snö- och vindlast i framtiden. Detta gäller framförallt hallar med tak som har stor spännvidd och med risk för allvarliga personskador som följd om taken rasar.

Det är byggnadens ägare som har ansvaret för byggnadens säkerhet när den tagits i bruk. Det gäller både kommunala och privata byggnadsägare. Ansvaret innebär att byggnaden ska hållas i vårdat skick och underhållas så att bland annat kraven på bärförmåga, stadga och beständighet i huvudsak bevaras. Om byggnadsägaren misstänker att något inte står rätt till bör en teknisk byggkonsult kontaktas.

Orsaker

Orsakerna till rasen var inte för stora snömängder, utan en lång rad andra omständigheter. Det var brister i bärförmågan på grund av felaktig dimensionering och stabilisering av takstolarna. Vidare fanns brister i dimensionering av bärförmågan där hänsyn inte tagits till snöfickor vid läbildning och snöras från högre tak. Där fanns också felaktigt utförande samt bristande underhåll som gav korrosion, röta och försämring av infästningar av plåtskarvar.

Mer information

På Boverkets hemsida finns mer information om snölast och takras på stora byggnader. Det är både kortare webbtexter, artiklar och den rapport som Boverket lämnade till regeringen 2011.

Mer information om detta kan du även få av byggnadsinspektör Nina Olofsson, se kontaktuppgifterna här till höger.


Uppdaterad 2016-04-01 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se