del av Fannbyn 1:46, Dvärsätt

Den ursprungliga detaljplanen upprättades med ”skräddarsydda” planbestämmelser för ett specifikt projekt där planen vid det aktuella området medger gruppbyggda småhus på mindre tomter.
Nya tankar kring utformning av bebyggelsen i området har blivit aktuella där anpassning till efterfrågan eftersträvas.
En önskan har framförts att ändra nuvarande planbestämmelser inom ett mindre område närmast Storsjön i form av traditionell villabebyggelse.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 259

Meny