del av Fannbyn 1:117, Dvärsätt

Under utvecklingen av etapp 2 av Sandnäset sjöstad har framkommit önskemål om planbestämmelser, som medger en mer varierad bebyggelse än vad gällande detaljplan tillåter. Önskemålen gäller bland annat bebyggelse på mindre tomter, hus med andra takformer, högre hus och hus sammanbyggda i tomtgräns, sk. parhus. Planen avser att möjliggöra dessa förändringar

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 253

Meny