Hissmoböle 2:33, Krokom

Detaljplanens syfte är att möjliggöra LSS-daglig verksamhet eller bostäder.

Detaljplaneområde Hissmoböle 2:33

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

Meny